Patiënt én arts hebben recht op goede informatie-uitwisseling in de zorg

Hoe vaak komt het niet voor dat er iets fout gaat in een medisch traject door inadequate informatievoorziening? Soms zijn alleen de patiënt zelf en zijn of haar familie de dupe. Denk bijvoorbeeld aan een zwaar demente bewoner van een verpleeghuis met een niet-reanimeren verklaring. Als hij in het ziekenhuis een hartaanval krijgt en toch met succes gereanimeerd wordt, veroorzaakt dat alleen maar nog meer zorg, pijn en verdriet bij de familie.  

Soms veroorzaakt zo’n onschuldig ogende fout echter ook hoge kosten. Neem een patiënt die er door een tandartsbehandeling achter komt dat hij allergisch is voor een bepaald soort antibioticum. Als hij zich een paar jaar later meldt bij de huisarts met rode vlekken op zijn lijf, krijgt hij precies hetzelfde soort antibioticum, want de tandarts communiceerde niets naar de huisarts en/of de apotheek. Hij belandt vervolgens in het ziekenhuis, waar artsen er maar niet achter komen of de rode bultjes zijn ontstaan door een infectieziekte of door de antibiotica. Een ziekenhuisopname van twee weken is het gevolg, de verzekeraar betaalt.

ICT in orde, samenwerking slecht 

Het nationale EPD had een eind aan moeten maken aan dit soort situaties, maar de Eerste Kamer stak hier een stokje voor. Het ministerie van VWS deed achteraf onderzoek naar de oorzaken van het falen van dit project. De conclusie: de destijds ontworpen ICT-infrastructuur was dik in orde, ook al kreeg die door velen de schuld. De échte oorzaak lag in onvoldoende samenwerking tussen betrokken partijen.

Hoge implementatiekosten vertroebelen zicht op businesscase 

Zonder nationaal EPD zal informatie op andere manieren moeten worden uitgewisseld. IHE maakt zich al jaren hard voor gebruik van standaarden. Met XDS is ook een infrastructuur ontwikkeld om veilig medische data te kunnen delen, maar de implementatiekosten zijn hoog. Er zijn enkele succesvolle regionale initiatieven, maar de echte tractie ontbreekt nog steeds. Eén van de redenen waarom zorgorganisaties weinig haast maken met het op orde brengen van de informatie-uitwisseling: ze krijgen de kosten voor de diagnostiek en behandeling die zij uitvoeren toch wel vergoed. Er ligt derhalve geen businesscase ten grondslag aan een dure XDS- of andere implementatie.

Artsen en patiënten staan in de kou

Artsen zien de noodzaak tot betere informatie-uitwisseling wél. Omdat het ziekenhuis niets regelt, nemen hun toevlucht tot onveilige methodes zoals WhatsApp. Niet omdat ze de privacy van hun patiënten in gevaar willen brengen, maar omdat ze de best mogelijke zorg willen bieden. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat ziekenhuizen en andere zorgorganisaties hun belangrijkste twee stakeholders – artsen en patiënten – in de kou laten staan. En het is ook vreemd dat de stakeholder die opdraait voor de kosten – de zorgverzekeraar – hier geen stokje voor steekt.

Geen investeringskosten, maar pay per use 

Er is gelukkig licht aan het eind van de tunnel: het Integraal Zorgplatform van Open Line en Mitch&Mates. Geen torenhoge investeringen in de benodigde infrastructuur, maar een vast bedrag per maand. In dat bedrag zitten de eenmalige aansluitkosten op het eigen informatiesysteem inbegrepen, of dat nu een EPS, ECD, HIS, AIS of ander systeem is. En weet je wat zo leuk is: dit is van de grond gekomen omdat de betrokken partijen inzien dat samenwerking noodzakelijk is om de kosten van zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te verhogen. We werken aan een zorgecosysteem waarin iedere speler zich kan focussen op zijn eigen kracht, of die kracht nu ligt in het stellen van diagnoses, het uitvoeren van behandelingen of het bij elkaar brengen van data. Net zoals er in de zorg een complex stelsel is ontstaan van zorgverleners in de eerste, tweede en derde lijn die met elkaar moeten samenwerken, brengen wij op het gebied van informatie-uitwisseling verschillende specialismen bij elkaar.

Nog meer weten? Neem gerust contact op met onze Healthcare Lead Laurens Faessen (laurens.faessen@openline.nl) of download de whitepaper: “Eenvoudig naar een Integraal Zorgplatform? Kies voor de cloud

ConnectedDataGrouop-grey    OpenLine Logo - All-Black - TC

Open Line B.V.

Wij gaan niet op uw stoel zitten maar wel naast u. Om u en uw business te begrijpen. Wat wilt u betekenen voor uw klanten en waar staat uw bedrijf of organisatie voor? Wat vindt u belangrijk? Natuurlijk geloven wij in onze veilige en kosteneffectieve cloud oplossingen en diensten, de voordelen van private cloud gecombineerd met public cloud, en dat data vooral niet te ver mag reizen, maar vertrouwen begint met een klik tussen mensen. Open Line Trusted Cloud - méér dan een Cloud oplossing

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.