Een flexibel data analytics platform neerzetten? Denk hieraan bij het functioneel ontwerp

Steeds meer ziekenhuizen zijn bezig een visie te ontwikkelen op het gebruik van data in hun klinische praktijk. Ze willen toegroeien naar personalized medicine en hebben de ambitie om – waar mogelijk – data driven beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld beslissingen over het type medicijn en de dosering die het best werkt bij een specifieke patiënt.  

Onderdelen flexibel data analytics platform 

Dit vereist een dataplatform dat medisch specialisten in staat stelt om hun data op een veilige manier in te laden en dat op een geautoriseerde manier de juiste mensen toegang geeft tot de juiste data. Het flexibele dataplatform bestaat uit een aantal onderdelen: 

  • Een data lake. Dit is een verzamelbak van data uit vele verschillende bronnen, die netjes gestructureerd in verschillende bakjes zit die iedereen snapt.  
  • De cloud die zorgt voor onbeperkte schaalbaarheid. Dit betekent dat er geen grens zit aan de hoeveelheid data die wordt ingeladen. Bovendien kan snel extra rekenkracht beschikbaar worden gesteld voor analyses van grote datasets. Ook voor de snelheid van het inladen van grote datasets is schaalbaarheid van het analytics platform belangrijk.  
  • Een heldere structuur voor het toekennen van metadata en het regelen van autorisaties en toegangsniveaus. Het is belangrijk dat je eenvoudig kunt afschermen dat mensen alleen bij data kunnen waar zij uit hoofde van hun functie ook toegang toe mogen hebben. Dit gebeurt met data services.  
  • Analytische tools. Het is mogelijk om het dataplatform met lokaal geïnstalleerde analytische tools te benaderen. Maar door alle in gebruik zijnde software te verplaatsen naar het flexibele cloudplatform kan een ziekenhuis optimaal profiteren van de onbeperkte schaalbaarheid in rekenkracht die de cloud biedt. Dit betekent dat analyses veel sneller verlopen. Bovendien kunnen andere vakgroepen in het ziekenhuis zien welke analytische software in gebruik is bij andere medisch specialismen. Zo kunnen ze laagdrempelig ervaring laten doen met meerdere analytische tools en komt kruisbestuiving binnen het ziekenhuis makkelijker op gang. Het flexibele cloudplatform ondersteunt alle analysesoftware die op de markt beschikbaar is. 

Stimuleer samenwerking 

Naast een flexibel analytics platform in de cloud is het belangrijk om een samenwerkingsstructuur binnen het ziekenhuis te creëren die voorkomt dat op meerdere plekken een soortgelijk wiel wordt uitgevonden. Hierin speelt communicatie een cruciale rol. Door successen te delen en ervaringen uit te wisselen kunnen medische specialismen van elkaar leren en inspiratie opdoen.  

Maak afspraken over datamanagement 

Tot slot is het belangrijk om afspraken te maken over datamanagement: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van welke data? Hoe zorgen we ervoor dat de datakwaliteit van hoog niveau is? Welke verantwoordelijkheid ligt bij IT en welke bij de medisch specialismen? Hoe kunnen die twee elkaar hierbij helpen? 

En wellicht ten overvloede: maak er vooral geen IT-project van. IT is nodig maar het is geen IT-feestje. Meer weten over het maken van een functioneel ontwerp voor een ziekenhuisbreed flexibel data-analytics platform? We gaan graag met u in gesprek. 

Meer weten? Dowload onze whitepaper Analytics in de zorg: hoe kom je van pilots naar de (klinische) praktijk?

ConnectedDataGrouop-grey     OpenLine Logo - All-Black - TC 

 

 

Open Line B.V.

Wij gaan niet op uw stoel zitten maar wel naast u. Om u en uw business te begrijpen. Wat wilt u betekenen voor uw klanten en waar staat uw bedrijf of organisatie voor? Wat vindt u belangrijk? Natuurlijk geloven wij in onze veilige en kosteneffectieve cloud oplossingen en diensten, de voordelen van private cloud gecombineerd met public cloud, en dat data vooral niet te ver mag reizen, maar vertrouwen begint met een klik tussen mensen. Open Line Trusted Cloud - méér dan een Cloud oplossing

One comment

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.